آخرین خبر/ هانیه غلامی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
انجام دادن کاری که دوست داری یعنی "آزادی"
دوست داشتن کاری که انجام میدی یعنی "شادی"❤🐝✌

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید