آخرین خبر/ بیرانوند: حاضر نیستم به خاطر 5،6 میلیون تومان کار تبلیغاتی انجام بدهم.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید