آخرین خبر/ نجمه جودکی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: هنرش رو به لبخندم هدیه داد..این شروعش بود..
اما الان رفیق تو رگیمه😉😉
رهای من❤️❤️
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید