آخرین خبر/ مهناز افشار این ویدئو را به عنوان جوابیه ای در جواب جنجال رسانه ای که اخیرا برای او ایجاد شده است، منتشر کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی