آخرین خبر/ مهتاب کرامتی با انتشار این تصاویر در اینستاگرامش نوشت:
پنجم دسامبر ،روز ملی تایلند در کنار سفیر محترم تایلند,جناب اقای کالایان و دوست عزیزم هومر برقانی و یک عدد سمیرای علایی✨


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی