آخرین خبر/ شوخی بامزه با «بهنام بانی» در بازی تیم هنرمندان را در این ویدئو می بینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید