آخرین خبر/ سکانس باحالی از سریال شوخی کردم را مشاهده کنید.
ویدئو از پیج سکانس برتر

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید