آخرین خبر/ وقتی «ژاله صامتی» جُک با ادبی نمی‌تواند تعریف کند!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید