آخرین خبر/ ژاله صامتی در کنار دخترانش یاس و نیاز.
عکس از نیما مرادپور


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید