آخرین خبر/ همسر مهناز افشار اعلام کرد: از آنجایی که بعد از 4سال همچنان هر اقدام بشردوستانه و خیرخواهانه همسرم را به بهانه افسانه واردات شیرخشک فاسد" تخریب میکنند، تصمیم گرفتم از رسانه های خاص (فارس و کیهان) به اتهام نشر اکاذیب شکایت کنم. در کنار افکار عمومی ملت ایران به تماشای سرنوشت این اقدام می نشینیم.
مهناز افشار همچنین نوشت: از مهریه ی دروغ میلیاردی تا افسانه شیرخشک های فاسد، سعی من این بود که شکایت نکنیم اما تصمیم یاسین بعد از ۴ سال چیز دیگری است. برای آشکار شدن حقیقت در برابر تهمت و افترا اقدام به شکایت کرد. آزادی بیان هرگز با نسبت دادن دروغ به افراد حاصل نمی شود. نظر خودم همچنان عبور از این موضوعات بود اما یک وقتهایی میبینی تسویه حساب سیاسی و شختی باعت به انحراف بردن ذهن مردعم میشه پس برای همه اونهایی که شرافتمندانه منتظر روشن شدن بعضی حواشی  ها بودند این کار انجام شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید