آخرین خبر/ سید محمود رضوی با انتشار دو عکس در اکانت توئیتر خود در واکنش به ماجراهای امروز مجلس نوشت:
آیا #نمایندگان_مجلس در جلسه غیرعلنی دیده‌اندکه #درازهی با لکسوس آبی پشت درمانده بود وبعد باپرشیا وارد گمرک شده؟
آیاواقعیت دارد که باخودرو مربوط به آقای #حاجب واردکننده مشهور خودرو بوده؟
میدانند برای چه کاری بایک وارد کننده به گمرک میرفته؟
رفع درد #مردم یارفع مشکل یک واردکننده؟
مرکز نظارت مجلس چه میکند؟
هیئت رئیسه چه میکند؟
عکس‌ها و فیلم‌ها چه میگویند؟
این همه هزینه زایی برای حل مشکل یک وارد کننده؟
اعتماد مردم به چند؟
استیضاح برای چه؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی