آخرین خبر/ سارا روستاپور با انتشار این عکس نوشت: مادر دختری.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید