آخرین خبر/ سارا روستاپور با انتشار این عکس نوشت: تولد یک روز عجیبه...یک شروعه..یک وقت تعین شده از قبل...یک روزى که قبلش تو دنیاى دیگه اى بودى و بعد فرصت زندگى تو این دنیا تو یک ساعت و دقیقه و ثانیه خاص بهت داده مى شه تا زمان نامشخص...خداراشکر براى همه نعمت هایى که تو زندگى ام بهم داده شد خانواده پرمهرم ،همسر مهربانم ، دختر نازنینم که نهال آرزوهامه و شغلم که خدمت عاشقانه به کودکان هست .....زندگیتون روى مدار عشق و شادى باشه همیشه و ممنونم از همه لطف و محبت هایى که به من داشتید میریم که داشته باشیم ٣٧سالگى را.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید