آخرین خبر/ آزاده زارعی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
مهمان دارم.چه مهمان هایی جمشید خان هاشم پور،همسر عزیزشون مهر انگیز متین اقای گودرزی عزیز و همسر گلشون که با حضورشون خونه ام رو گل بارون کردند.این فرشته هایی که تو این عکس هستند برام خیلی عزیزن جمشید خان آریا که نفسم به نفسشون بنده خانم مهرانگیز متین که حس مادر دختری داریم به هم و اقای گودرزی عزیز و شریف که آشناییمون برمیگرده به سال ها قبل که جز نیکی و خوبی هیچ چیزی ندیدم ازشون و همسر مهربان و محترمشون .اقای هاشم پور مامان مهرانگیز جونم مرسی که در غم و شادی کنارمنید شما پدر مادر دوم منید و میدونید که اندازه مامان بابام دوستون دارم و میدونید که دوریتون رو نمیتونم تحمل کنم.به راستی که بزرگی برازنده هر کسی نیست.سرتون سلامت زینال بندری💙💙💛💛💚💚🌹🌹😘😘ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید