آخرین خبر/ سروش جمشیدی به همراه همسرش.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید