آخرین خبر/ فریبا باقری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
بعد چند وقت یه عکس دوتایی😉. یه سوال نقطه ی قوت و ضعف رابطه ی شما با همسرتون چیه؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید