آخرین خبر/ سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: چقدر شناختن تو و کار کردن باهات همیشه جذاب و درجه یک بوده بى‌عقده‌ترین.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید