آخرین خبر/ مونا فرجاد با انتشار این عکس نوشت: تست گریم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید