آخرین خبر/ حسام منظور با انتشار این ویدئو نوشت: بخشی از پشت صحنه سکانس های سیاهچال.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید