برترین ها/ «آرمی همر» در حال شنا با یک سفره ماهی!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید