آخرین خبر/ احمدرضا کاظمی با انتشار این ویدئو نوشت: علت سرماخوردگیم رو در برنامه #زنده_رود توضیح دادم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید