آخرین خبر/ سکانس باحالی از سریال ساختمان پزشکان را تماشا کنید.
ویدئو از پیج سکانس برترما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید