آخرین خبر/ مهناز افشار با انتشار این عکس نوشت: از فردا شروع هفته زیبایی داشته باشید
سرگرمی طورما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید