آخرین خبر/ محمد انصاری با انتشار این عکس نوشت: حکایت رفاقت حکایت سنگهای کنار ساحله… اول یکی یکی جمع شون میکنی تو بغلت بعدش یکی یکی پرتشون میکنی تو آب؛ اما بعضی وقتها سنگهای قیمتی گیرت میاد که هیچ وقت نمیتونی پرتشون کنی… ممنون بابت حضورت دوست گرانبها و خوبم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید