برترین ها/ «هازار ارگوچلو» با یکی از عجیب ترین لباس های ممکن در فوتوشوت جدید مجله ی «مری کلر» ترکیه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید