آخرین خبر/ بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت: گَهی بر درد بی درمان بگریم گَهی بر حالِ بی سامان بخندمما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید