آخرین خبر/ المیرا شریفی‌مقدم با انتشار این عکس نوشت: رفتیم بندرعباس و برگشتیم. هوای گرم و خلیج زیبای فارس و همراهی دوستانی نازنین و خونگرم. جای همگی خالی بود.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید