آی فیلم/ سکانس باحالی از سریال «ترش و شیرین» را با هم ببینیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید