آخرین خبر/ روناک یونسی با انتشار این عکس نوشت: از جدال با کسی که قدردان محبت های تو نیست بپرهیز اینکه تصور کنی روزی میتوانی او را متوجه اشتباهش سازی درست مثل آب کردن کوه یخ با " ها " است... چاره ای نیست!
باران هم باشی برای کاسه های وارونه کاری نمیشه کرد...
مطمئنم نیستم ولی فک کنم این مطلب از دکتر الهی قمشه ای باشد پ ن: نظر شما چیه شما هم تجربه اینجوری داشتین؟ ( قیافه من تو این عکس پر از تعجب و بهت می‌باشد از یکی از دوستان)
شما هم فک کنم از این دوستا دارین که با بعضی حرکات محیرالعقول متحیرتون می‌کنندما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید