آخرین خبر/ کامران نجف زاده با انتشار این عکس‌ها نوشت: خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید