آخرین خبر/ علی پهلوان با انتشار این ویدئو نوشت: همه زیر این پست: دست دست دلتون شاد و تنتون سلامتما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید