آخرین خبر/ مهدی علیاری این عکس را از محمود شهریاری و دخترش منتشر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید