آخرین خبر/ وضعیت معیشتی بازنشستگان دادِ رشیدپور را درآورد!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید