آخرین خبر/ تعجب گلزار از اشتباه خنده‌دار شرکت‌کننده «برنده باش».ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید