آخرین خبر/ بهاره کیان افشار با انتشار این عکس نوشت: کاش ارزوهامان را فرصتی باشد... عکس: نگار عزیزم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید