آخرین خبر/ پیام صالحی با انتشار ویدئوی شادی سربازان نوشت: کمتر از بیست سال پیش جرقه اریان از سریازی شروع شد. خوشحالم با خوشحالیتون دمتون گرم.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید