آخرین خبر/ نگار جواهریان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
در سینه هیچ نیست ؛
بجز آرزویِ تو
٢٢ دی ماه 🎉🎂🎈
#فروغ_فرخزاد
عکس از سارا گران نظر عزیز🌱ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید