آخرین خبر/ نسرین نصرتی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
“بهترین لحظه از زندگی زمانی است که ،
غم کوچک مردم درد بزرگ تو باشد “

پایان تصویر برداری پروژه “وقت صبح”
کارگردان: جواد میرزا اقازاده
تهیه کنندگان: عمار خطی و جواد میرزا اقا زاده
تصویربردار:مجیدیزدانی
گریم:جلال امیری
صحنه ولباس:محمد صادقی
عکس ازمرتضی فیضما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید