آخرین خبر/ ویشکا آسایش با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: دماوند
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید