آخرین خبر/ رویا میرعلمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: دل می رود زِ دستم صاحبدلان خدا را
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید