آخرین خبر/ شهرام عبدلی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: شهرام_عبدلی#بازیگر #تاتر#سینما# عکس از خانم نیلوفر افشارما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید