آخرین خبر/ مازیار فلاحی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: e really appreciate Ukraine Ambassador for accepting our invitation to My concert. We are so honored to be your host. Thank you for sharing this special day with us.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید