آخرین خبر/ تعریف و تمجید جناب خان از تیپ کوروش سلیمانی.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید