آخرین خبر/ امیرمحمد زند با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
ستایشى ها...
#امیرمحمد_زند#عبد_عبدینصب#داریوش_ارجمند_مهدى_سلوکى#نرگس_محمدى#اشکان_ابراهیمى#ستایش٣
کارگردان:سعید سلطانى
تهیه کننده:آرمان زرین کوبما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید