آخرین خبر/ سحر جعفری جوزانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
شعر ( اکتاویو پاز )
ترجمه ( احمد شاملو )
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید