آخرین خبر/ کمند امیر سلیمانی این عکس را منتشر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید