آخرین خبر/ کردی خوانی جناب خان برای کوروش سلیمانی.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید