آخرین خبر/ جواد عزتی با انتشار این عکس نوشت: دیر یا زود دور هم جمع خواهیم شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی