آخرین خبر/ مجید صالحی با انتشار این عکس نوشت: بدرود آقای «محب اهری » عزیز و مهربان روحتان شاد یادتان گرامی. دیر یا زود دوباره همدیگر رو میبینیم حسین آقای نازنین.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید