آخرین خبر/ شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت: از شما، بسیار آموختم، آقای محب اهری نازنین، مرد ِ خاطره ساز ِ کودکی تا حالا... سفرتان آرام... در آغوش ِ امن خدا، بی درد و رها... خوش باشید آقا... روح تان شاد. عکس از کوروش جوان. تهران. مرداد ماه نودوهفت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی